Curs Manager resurse umane

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri de Manager resurse umane autorizate CNFPA.

MANAGER RESURSE UMANECOR: 121207


DESCRIEREA OCUPATIEI

Manager resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficientă a resurselor umane într-o organizaţie.
De aceea, managerul de resurse umane rãspunde de două arii foarte importante în activitatea unei organizaţii:

  • exercitarea funcţiilor manageriale de
  • previziune
  • organizare
  • antrenare
  • coordonare
  • control evaluare

Perioada cursului MANAGER RESURSE UMANE : 14.01.2013 - 30.01.2013


CE INCLUDE CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE?


NOU!!! 9 COMPETENŢE PROFESIONALE

Competente fundamentale:

  • 1. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
  • 2. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
  • 3. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
  • 4. Elaborarea strategiei de resurse umane
  • 5. Coordonarea desfăşurării activităţii de resurse umane
  • 6. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
  • 7. Monitorizarea costurilor de personal
  • 8.Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
  • 9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Cine acrediteaza programul de formare?

  • A.N.C – Autoritatea Naţională pentru Calificări
  • Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  • Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

DE CE MANAGER RESURSE UMANE?

... pentru că prin dezvoltarea abilităţilor de planificare, comunicare, gestionare, organizare, monitorizare şi control vei putea aduce o schimbare pozitivă sectorului tău de activitate.

... pentru că prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, interrelaţionare se va crea un mod mai profesionist în sistemul de formare profesională a adultului

Se vor prezenta Exemple de bună practică.


Care sunt conditiile de participare?

Etapa 1:
Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office.formatemp@gmail.com:

  • cartea de identitate (copie)
  • certificat de nastere (copie)
  • certificat de casatorie ( copie)
  • diploma de studii superioare (copie)
Etapa 2:
În prima zi a cursului se plăteşte jumătate din taxa de participare.
Taxa de participare este de 800 ron.
/ul